بسم الله الرحمن الرحیم

داشتم گزارش بی بی سی رو از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میدیدم. از آهنگی که در محل جشن دونالد ترامپ پخش می شد خوشم اومد. با همون چند کلمه ای که در گزارش شنیده بودم سرچ کردم که فهمیدم ترانه ای به نام نیویورک نیوروک هست از فرانک سیناترا

متن و خود ترانه در ادامه آورده شده

دانلود ترانهStart spreading the news, I'm leaving today.
I want to be a part of it, New York, New York.
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it, New York, New York.

I wanna wake up, In a city that doesn't sleep.
And find I'm king of the hill, top of the heap.

These little town blues, are melting away.
I'll make a brand new start of it, in old New York.

If I can make it there,
I'll make it anywhere.
It's up to you, New York, New York.

New York, New York.
I want to wake up, in a city that never sleeps.
And find I'm A-number-one, top of the list, king of the hill, A-number-1...

These little town blues, are melting away.
I'm gonna make a brand new start of it,
In old New York, and...

If I can make it there, I'm gone make it anywhere.
It's up to you, New York, New York!
منبع : سرگذشت ما!!! |01
برچسب ها : york ,make ,these ,melting away ,town blues ,little town ,these little ,city that